Rideskolens regler
1. Al færdsel på rideskolens område sker på eget ansvar.

2. Børn, der færdes alene på rideskolens område færdes på
forældrenes ansvar.

3. Alle elever skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm med fastspændt hagerem samt fodtøj beregnet til ridning, når de rider eller håndterer hestene.

4. Løb, leg og råben er ikke tilladt i og omkring stald, ridehaller og ridebaner.

5. Rygning er forbudt i stald, ridehaller, toiletvogn og café.

6. Al færdsel i staldene må ske på alle hverdage 8:00-22:00. Uden for disse tidsrum skal hestene have ro.

7. Staldgangen skal efterlades i ryddelig og rengjort stand.

8. Alt udstyr skal sættes på plads.

9. Affald skal efterlades i skraldespandene.


Ridehus- og ridebaneregler (revideret april 2016)

1. Løse heste er ikke tilladt i ridehallerne.
 
2. Alle skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm samt fodtøj beregnet til ridning, når de rider.

3. Der må kun rides med udstyr beregnet til ridning.  

4. Der rides altid venstre skulder mod venstre skulder.
 
5. For- og afskridtning sker på hovslaget, ligeledes trækkes der også på hovslaget.
 
6. Opstigning og efterspænding af gjord sker i hjørnet ved skamlen eller på midterlinjen.   
 
7. Brug af telefon under ridning er ikke tilladt. Ligeledes er brug af headset under ridning heller ikke tilladt.
 
8. Der skal fjernes lort med samme (Dvs. man hopper af under ridning og samler op, dette gælder også ved undervisning)
 
9. Der må longeres i et i forvejen tomt ridehus. Den longerede har ret til at færdiggøre sit arbejde, hvis der kommer ridende til undervejs (maks. 5 min.) Hvis begge parter er over 25 år og det vurderes muligt, må der rides under longering.
 
10. Der tages specielt hensyn til dem der rider undervisning! Lyt og giv plads.
 
11. Når hallen bruges af rideskolen er den ikke åben for privatryttere (pånær lørdag under partridning)
 
12. Undervisning KUN ved klubbens egne undervisere. 
 
13. Der henstilles generelt til:
  • Kommuniker under ridning
  • Kig op
  • Vis hensyn til hinanden
  • Rid med god afstand til hinanden

Springning i hallerne (revideret april 2016)

1. Springning sker kun ved opsyn af en person over 18 år. (Denne må gerne være ridende)
 
2. Der er springundervisning hver onsdag fra kl. 19.00 (Ved godt vejr, kan træningen forgå på den udendørs store bane) .
    Rideskolen bruger den store hal til springundervisning hver anden tirsdag kl. 18.30 -22.00  

3. Ved springundervisning er hallen eller udendørsbanen lukket for andre end dem der modtager undervisning.

4. Der må springes søndag i ulige uger fra kl. 14-17 i den store hal. Ønskes dette skal det varsles senest dagen før. Alle dem som ønsker det, kan deltage – tiden deles op så alle kan nå at være med.

5. Der må springes i den lille hal hver weekend i ydertidspunkter (Inden kl. 10, efter kl. 17). Ønskes dette skal det varsles 1 uge før.

6. Alle under 18 år skal bære sikkerhedsvest under springning.

7. I øvrigt gælder de generelle ridehusregler også under springning.

Regler i terrænet
1. Når du rider tur, skal du altid fortælle nogen i stalden, hvor du rider hen og hvor længe du ca. er væk. Giv besked, når du igen er hjemme i stalden.

2. Hav altid en mobiltelefon med.

3. Det henstilles, at du altid har navn og tlf.nr. på en kontaktperson i lommen når du rider på tur.

4. Færdselsloven overholdes. Rid kun på de veje og stier, som vi har tilladelse til at benytte. Vis hensyn til andre trafikanter og rid forbi i roligt tempo.

5. Sørg for godkendte ridelygter og reflekser. Rideskolen udlåner refleksveste og sikkerhedsveste.

6. Rid så vidt muligt ikke alene på tur.


Staldregler
1. Al færdsel på Bøgely Ridecenters område sker på eget ansvar.

2. Børn, der færdes alene på Bøgely Ridecenters område færdes på forældrenes ansvar.

3. Det er ikke tilladt at lege, løbe og råbe på staldgangen.

4. Hesten må ikke opholde sig på staldgangen under fodring.

5. Efterlad aldrig din hest bundet uden opsyn.

6. Op- og afsidning skal ske udenfor stalden.

7. Ingen løse hunde på ridecentret, bortset fra Moll.

8. Rygning i stalden er strengt forbudt!

9. Ophold i halmladen er strengt forbudt!

10. Enhver opstalder, har pligt til at holde orden omkring boksen og ved de faciliteter der benyttes i stalden og på ridecentrets område, både under ophold på stedet og inden stedet forlades.

11. Der må ikke trækkes ud af den lille port, når der er rideskolehold i stalden.

12. Udmugning foregår udelukkende gennem den lille port.  Torsdag og søndag er udmugningsfrie dage.

13. Stalden lukker kl. 22.00. Den sidste der går, skal sørge for at lukke og slukke i stald, ridehaller og café samt aflåse sadelrum.


Foldregler
1. Der må kun trækkes med en hest ad gangen. Fastansat personale undtaget. Der skal altid trækkes med enten trense eller grime og træktov.

2. Der må ikke trækkes med to heste. Ridecentrets personale er undtaget fra reglen.

3. Al unødigt ophold på folden er forbudt. Tilretning af dækkener og anden håndtering af hesten foregår udenfor folden. Undgå at gå i mellem hestene på folden. Træk så vidt muligt udenom.

4. Der må ikke gives godbidder på folden.

5. Der må ikke efterlades heste alene på folden.

6. Der må ikke være heste på jordfold, når det er mørkt.

7. Foldtider i weekender og helligdage SKAL overholdes.

8. Den lille ridebane må kun benyttes til fold i forbindelse med foldordningen.